about Shebnem Sadigova

Shebnem Sadigova is a psychotherapist and sex therapist who specializes in adolescence/young and adult psychology. She is the first Sex Therapist of Azerbaijan.  She is currently living in Hanoi, Vietnam. Previously, she worked in her own "Therapy House" psychotherapy center both in Istanbul and Baku. She also taught psychology at Baku State University. Therapy House … Continue reading about Shebnem Sadigova

Bonobolar və insanlarda sosial seksuallıq

Cinsi həyat, cinsəllik, seksuallıq və hər necə adlandırırıqsa, sadəcə törəməklə deyil, sosiallaşmaqla da əlaqəli olduğu bir faktdır. Canlılar içərisində insanların (Bonobolardan fərqli olaraq) bunu daha aqressiv və patriarxal sistemdə formalaşdırdığı görülür. Cütləşmək insan cinsi davranışlarında çox da mərkəzi olmayan, kiçik bir yer tutur. Bonobolarda isə digər məməlilərdən fərqli olaraq, cütləşmək çoxalma ərəfəsindən müstəqil şəkildə maraq … Continue reading Bonobolar və insanlarda sosial seksuallıq

Advertisements

Qısa hekayə analizi

Sizə qısa bir hekayə yazacağam. Oxuyarkən sizdə yaratdığı/yaradacağı asossiasiyaları, düşüncələri, görüntüləri, duyğuları diqqətlicə izləyin. Sizi hara aparacaq/gətirəcək? Bir baxın. Bütün bunları şərhlərdə paylaşa vəya mənə email olaraq göndərə bilərsiniz. Və ya heçkəslə paylaşmaya bilərsiniz. Sükunətə çəkilərək özünüzü izləməyə davam edə bilərsiniz. Bu qarşılığı olmayan, ruh və mənlik üçün edilmiş bir investisiyaya daha çox oxşayır. Lakin, … Continue reading Qısa hekayə analizi

Bəkarət müayinəsinə YOX de!

 Bəkarət müayinəsinə YOX de! Dünya Səhiyyə Təşkilatı ötən gün yuxarıda yazdığım şüar ilə səsini bütün dünyaya duyurmağa başladı. Bir çox dilə təcrümə edildi, məqalələr paylaşılmağa başlanıldı. Bugün də sizlər öz ana dilinizdə məlumatlanacaqsınız. Ağlınızda suallar yaranacaqdır, o zaman da buraya klikləyərsiniz: Qadın. Bəkarət. Qorxu. Amma, öncə bu yazını bitirin. "Bəkarət yoxlaması" və ya başqa adı ilə … Continue reading Bəkarət müayinəsinə YOX de!

Şəxsiyyət Pozuntuları #A

Əvvəla, gəlin tərifini müəyyənləşdirək. Daha sonra da şəxsiyyət xüsusiyyətləri ilə şəxsiyyət pozuntusu arasındakı fərqi və ya əlaqəni açaq.  Şəxsin mənsub olduğu kültürə görə gözləniləndən ciddi şəkildə sapmalar göstərən, davam edən daxili yaşantılar və davranışlar şablonudur. Yeniyetməlik ya da gənclik yaşları dövründə başlayır, zamanla daimiləşir və sıxıntıya və ya funksionallıqdakı pozulmalara yol açır. Hərkəsdə müxtəlik şəkildə … Continue reading Şəxsiyyət Pozuntuları #A

Yaşlılıqda seksual həyat

Kimlər yaşlıdır? 18ci əsrin sonlarında ömrün orta hesabla uzunluğu 35 yaş idi. Hansıki, bugünkü yaş nisbətinə tamamilə uzaqdır. Dövrümüzdə 85 yaş və üstü olan qruplar get-gedə böyüyürlər. Bəzi tədqiqatçılar yaşlılıqdakı periodlara görə qrupları bu şəkildə bölür:   55 - 74 yaş arası - gənc yaşlılıq 75 - 84 yaş arası - yaşlı 85 və üstü … Continue reading Yaşlılıqda seksual həyat

Mən siz bilən Bipolardan deyiləm

Burada, o hərkəsin az qala nickname kimi istifadə etdiyi psixi pozuntudan bəhs edəcəyəm. Mümkün olduqca "guide" formatında yazacağam ki, sistemli məlumat əldə etmiş olasınız. Həm də yoxlayaq görək, o sizin bildiyiniz Bipolardandır? Yazımı bu musiqi sədaları altında oxuya bilərsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=Yf-MPyoTbSI Maniyadan depressiyaya qədər uzanan ruh halındakı kəskin dəyişiklik olaraq tərif edilir. Bu ruh halı oynamaları … Continue reading Mən siz bilən Bipolardan deyiləm