Bir uşağın yox oluşu

Övladınızı hər döydüyünüzdə, onu hər söydüyünüzdə, zarafat adıyla alçaltdığınızda, onu “camaatın uşağı”na hər məğlub edişinizdə ondan bir parça qopur, ovulur, tökülür, yox olur…
Özünə lazım olduğu vaxt gəldiyində, ondan əsər qalmır.

shebnemsadigova.com saytında yayımlanan, sayta aid yazılar, məqalələr, xəbərlər icazə alınmadan nəşr etdirilməz, internetdə istifadə edilməz, çoxaldılmaz, yayımlanmaz. İcazəsiz istifadə edənlər haqqında hüquqi yollara müraciət ediləcəkdir. 

Şərh yazın

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.