Yataqları ayırmayın!

Ölkəmizdə hər 5 ailədən təəssüf ki, 4ündə rast gəldiyimiz əsas problemdən biri valideynlərin övladlarının yanında yatmasıdır (ana qızının yanında, ata da oğlunun yanında yatır). Körpəlik dövründə qısa müddət yatmış ola bilərsiniz, lakin, övladlarınız böyüdüyü zaman yoldaşınızla eyni yatağı deyil, uşaqla otağı vəya yatağı paylaşmağınız onlar üçün olduqca yaralayıcı və travmatikdir. Gələcəkdə öz psixoloqlarına danışacaqları vəya travma araşdırılarkən ortaya çıxa biləcək bir mövzudur. Övladlarınızın inkişafına mənfi təsir edəcək məqamlardan çətinin, yaxınlarınızı da bu məlumatdan xəbərdar edin.
Ata-ana rolu, ər-arvad rolunu üstələməməlidir. Hər iki rolun da öz məsuliyyətləri vardır. Yaxşı ər-arvad olarkən, övladlarınız üçün də düzgün nümunə ola bilərsiniz valideyn olaraq.
Yataqları ayırmayın.

shebnemsadigova.com saytında yayımlanan, sayta aid yazılar, məqalələr, xəbərlər icazə alınmadan nəşr etdirilməz, internetdə istifadə edilməz, çoxaldılmaz, yayımlanmaz. İcazəsiz istifadə edənlər haqqında hüquqi yollara müraciət ediləcəkdir. 

Şərh yazın

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.